Aksjesparekonto vs IPS 2.0

I høst har det kommet to store nyheter på sparefronten til stor glede for store og små pensjonsgutter og jenter i det ganske land; Aksjesparekonto og revidert Individuell PensjonsSparing (IPS 2.0). Disse er omhyggelig presentert tidligere. Pensjonsguttene har allerede flyttet alle eksisterende fond og aksjer inn i aksjesparekontoen. Det bør du også gjøre! Og nå kommer IPS 2.0 første november.

Det store spørsmålet vi alle MÅ stille oss er da, hvordan skal vi spare pengene våre fremover? Vi setter IPS vs. aksjesparekonto head to head!

Tackle

I tabellen nedenfor har vi forsøkt å oppsummere de mest sentrale fordelene og ulempene ved de to spareordningene. For å stimulere den høyre hjernehalvdelen og hjelpe de som er mer glad i tegneserier enn romaner, har vi også lagt inn litt fargekoder. Grønt er bra og rødt er mindre bra.

IPS vs ASK

Oppsummert kan vi si at dersom du har en langsiktig sparehorisont og ikke behøver pengene i nærmeste fremtid, så vil den nye IPS-ordningen være det klart beste alternativet. Dette hovedsakelig på grunn av den utsatte skatten på 24 % av sparebeløpet. Det store aberet er at du ikke får rørene pengene før du er 62 år. Pengene du sparer her bør derfor være overskuddsmidler (av overskuddsmidler). For de som skulle sitte ekstra godt i de er det fint også gunstig ettersom det ikke er formueskatt på midler i IPSen.

Pensjonsguttene har også her tro på at diversifisering i sparing er veien å gå. Det er ikke nødvendigvis enten eller. Sparing kan gjøres ved bruk av flere investeringsobjekter. Vi anbefaler derfor å benytte seg av begge ordningene om du ønsker å spare langsiktig.

Populært julegavetips til unge familiemedlemmer!

Overskriften lyger noe. Dette julegavetipset kommer til å bli mottatt med tomme blikk og skuldertrekk. Noen vil kunne oppleve skuffelse, andre vil le hysterisk og noen vil nok ty til tårer. Innen nyttår er det sannsynlig at de verste traumene har roet seg og nå er har nok barnet glemt hele gaven. Det er nå populariteten din kommer til å starte sin ferd mot stjernene. Om 40 til 60 år kommer du nemlig til å bli skikkelig populær. Du spør deg kanskje om du vil merke dette på kroppen? Absolutt, ifølge den østlandsbaserte pensjonsgutten kommer du nemlig til å leve skikkelig lenge.

Vi tar utgangspunkt i en julegave som består av 400 kroner i et bredt internasjonalt indeksfond. De fleste store tilbydere har slike.

Etter 40 år har de 400 kronene med en antatt gjennomsnittlig avkastning på 7,5 % blitt den nette sum av 7217 kroner, men det er nå magien virkelig starter. Rentes rente effekten tar virkelig av og etter nye tyve år og ved det som sannsynligvis vil være oppstarten av niesen eller nevøens pensjonstid vil beløpet ha utviklet seg til hele 32959 kroner. Et meget fint bidrag til pensjonsalderen og du kan bare forestille deg denne utviklingen dersom du gir slike gaver neste jul også.

(Pensjonsguttene kan ikke garantere 7,5 % årlig avkastning, men basert på historisk utvikling av de brede verdensindeksene er dette innenfor. Vi dekker ikke eventuelle tap, men krever heller ikke betalt for eventuell avkastning ut over 7,5%. Verdt å nevne at inflasjonen spiser av pengeverdien over en slik periode. Smarte pengers kalkulatorer er gode for beregning av pengeverdi.)

Startbeløpets økning

 

Pensjonsguttene anbefaler derfor at dine nieser, nevøer eller barn får en fondsgave i årets julestrømpe. Dette er en fin måte å gi et bidrag til barnets pensjonssparing i ung alder. Det er bare å glede seg til pensjonsguttenes forslag til dåp, konfirmasjon og bursdagsgaver blir lansert. Vi fnyser av gaver med umiddelbart popularitetspotensiale!

 

God jul og vel spart!

Jakten på det evige liv

Før var det svært uvanlig at nordmenn ble 100 år og det har vært tradisjon at kongen har sendt ut gratulasjonsbrev til 100 åringer. Hvert femte år øker gjennomsnittlige levetid med ett år. Stadig flere lever forbi de hundre og kongen vil sannsynligvis ende opp med skrivekrampe.

Øverste på evig liv

Ifølge SSB er nå forventet levealder hhv. 84,2 år og 80,6 år for kvinner og menn. Kvinner knuser oss menn! Går vi 100 år tilbake var forventet levealder om lag 25 år lavere! Figuren nedenfor viser den utrolige utviklingen i forventet levealder fra 1950 frem til i dag.

nr 2 på evig liv

Så hva har dette pensjon å gjøre? Og er dette bare bra? Aldringen av den norske befolkning har fått ganske så store implikasjoner allerede. At vi lever lengre medfører at det blir stadig flere i pensjonsalder som står utenfor arbeidsstyrken. Dersom du skulle bli 60 år kan du forvente å bli hhv. 86 og 83,2 år. Det er ganske lenge å leve som pensjonist og pensjonistene må forsørges av folk i arbeid, enten gjennom bidrag til bedriften du er ansatt i eller private skatteinntekter til staten. Og andelen av den norske befolkning i pensjon blir stadig større.

Økt levealder har medført omfattende pensjonsreformer i Norge. I den senere tid har de fleste pensjonister hatt en veldig behagelig tilværelse, se bare på hvor mange eldre nordmenn som kommer solbrune hjem fra Spania etter en varm vinter! Men dette er ikke levedyktig på sikt og bidrag fra staten og private bedrifter klarer ikke i fremtiden å gi pensjonistene like høy inntekt som de har gjort. Utbetalingene blir rett og slett for store når vi lever så lenge som vi gjør. Byrden har blitt og vil trolig i enda større grad flyttes over på enkeltindivider. Vi tror at dette bare er starten og vi bør alle innstille oss på et større ansvar for vår egen pensjon, så her er det bare å brette opp ermene.

En liten fun fact til slutt. Japanere er de i verden som lever lengst. Japanske kvinner har en forventet levealder på hele 86,8 år. I tillegg fødes det veldig få barn i sushi-landet. Etter sigende er det nå slik at salget av bleier i Japan er høyere til eldre enn til barn…

sisten på evig liv

Lyst på rentefritt lån fra Staten?

Vi snakker selvfølgelig om IPS 2.0 som blir tilgjengelig hos tilbydere fra 1. november 2017.

I et tidligere innlegg teaser vi det nye pensjonspareproduktet IPS 2.0. Dette er en gavepakke til den gjengse pensjonssparer som ønsker å sette til side litt ekstra penger til pensjonsalderen. Som med de fleste gavepakker fra staten har også denne ulemper, så man bør absolutt gjøre sine vurderinger i forhold til bruken.

Fordelene og ulempene har vi allerede listet opp, men repetisjon er alltid bra.

Fordeler

  • Skattefradrag ved innskudd, 24 % i dag og maksimalt 9600 årlig.
  • Skatt ved uttak speiler fradraget du fikk ved innskudd
  • Muligheter til å redusere formuebeskattning for de av oss som er så heldige å være i formuesposisjon
  • Fleksible investeringsmuligheter (Fond, rentefond etc.)

Vær klar over

  • Man skatter ved uttak, men samme sats som man fikk ved innskudd. Man låner derfor i realiteten penger rentefritt av staten. Rentes renteeffekten medfører at dette skal være gunstig for deg som sparer.

Ulemper
– Binder midlene til pensjonsalder
– Noe usikkert hvor fleksible uttakene er

 

IPS 2.0, en potte med gull? Les videre!

regnbue.png

 

Pensjonsguttene er sterke i troen på den nye IPSordningen. Det er smart å forbruke litt mindre nå slik at man har mer å rutte med når lønnsinntektene avtar ved oppnådd pensjonsalder. Fremtidsutsiktene i forhold til hva vi kan forvente av offentlige ytelser når vi henger arbeidshatten på hyllen er usikre, dette er derfor en solid og skatteinsentivert mulighet til å ta ansvar for finansene i påvente av pensjonstiden.

Det som er viktig å ha i mente er at man binder pengene opp til pensjonsalder. En må derfor vurdere hvor mye en kan sette til side på nåværende tidspunkt. Har man kredittkortgjeld, høyt boliglån eller forestående utgifter som er store (Bil, hus etc.) bør en velge en moderat oppsparing innledningsvis.

Pensjonsguttenes klare anbefaling er at alle benytter seg av dette produktet fra lanseringsdagen 1. November 2017. Vurderingene man så kan gjøre individuelt er hvor store beløp en ønsker å spare årlig. Man kan maksimalt spare 40000 i året med denne ordningen, noe som fremstår som et høyt beløp for pensjonsgutter og pensjonsjenter med utgifter til bleier, all inclusive ferier og råflotte middager på McDonalds og Burgerking. For de heldige, bemidlede er dette en unik måte å stikke litt penger unna formuebeskattning. Innestående beløp er skjermet for futen når formueberegningene foretas.

Smartepenger og flere andre aktører har kalkulatorer som hjelper deg å regne ut hvor mye sparingen vil resultere i om X antall år. Selv små beløp blir store dersom spareperioden er lang nok.

Vel spart!