Markedene har ikke bidratt til økt pensjon i 2018

I disse dager kommer årsoppgaven din for pensjonssparing fra ulike pensjonsleverandører. Det kommer til å bli lite hyggelig lesning. Som følge av fallende aksjekurser vil den vise svak avkastning i 2018. Ikke bare har aksjer falt, lave renter og urolige rentemarkeder har gitt svak avkastning også for de mindre risikofylte investeringene i din pensjonsportefølje.

1,4 millioner nordmenn har vært eksponert til børsfallet gjennom innskuddspensjon fra eksisterendearbeidsgiver og/eller pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere. Aksjer har over tid gitt høyere avkastning, men risikoen er absolutt større.

Med svakere økonomisk vekst, mindre pengepolitisk stimuli og politisk uro, har volatiliteten og nedtrekkene tiltatt i 2018. Etter god utvikling i aksjemarkedene de første ni månedene av året, ble de siste tre månedene veldig svake. Investorer har generelt hatt vanskelige forutsetninger for å tjene penger i 2018, med svak avkastning i de fleste aktivaklasser. Det er all grunn til å tro at investorer bør forvente et krevende 2019 også.

flash-2568381_1920

Med årsoppgaven i hende kan det være en gylden anledning til å sjekke hva du faktisk er investert i. Som vi har skrevet om tidligere har altfor mange ingen peiling på hvor pensjonskapitalen er plassert. Arbeidsgiver betaler for sparingen gjennom Innskuddspensjonen, men sparingen i pensjonskapitalbevis må du betale for selv. Inntil regjeringen har fått på plass pensjonskonto er det det et godt tips å samle alle pensjonskapitalbevis på et sted. Pensjonsguttene anbefaler også indeksfond, da de er vesentlig billigere enn aktive aksjefond. Dette dersom du ikke har formening eller innsikt om et aktivt forvaltet fond.

Hva bør du gjøre når stormen i aksjemarkedet står på? Stay long and stay strong! Sørg for at du har nok aksjer i din pensjonssparing. Det er krevende å time markedene, aksjer vil over tid skape den høyeste avkastningen. Samtidig har du også Folketrygdfondet som løpende sparer for deg. For hvert år du har pensjonsgivende inntekt legges 18,1 prosent av inntekten (over 7G) inn i pensjonsbeholdningen din.