Pensjon fra første krone?

Du er kanskje ikke klar over det, men sparing til pensjon fra arbeidsgiver blir ikke opptjent fra første krone. I dag slår dette inn først når lønna når folketrygdens grunnbeløp (96.883 kroner), den ansatte er over 20 år og stillingen er over 20 prosent. Foreløpig må man også jobb et helt år før innskuddspensjonen er til odel og eie. Både SV og Arbeiderpartiet ønsker at pensjon skal opptjenes fra første krone, noe som vil kommet lavtlønnede og deltidsarbeidende til gode. Spørsmålet er om dette er noe politikerne skal bestemme eller om det bør avtales i arbeidslivet.
Det er en høy kostnad for bedriftene knyttet til pensjon fra første krone og forskningsstiftelsen FAFO mener at dette vil koste 3,5 mrd årlig. Vi mener at lønn og pensjon egentlig er to sider av samme sak. Pensjon er utsatt lønn. Det er også en del av totale kompensasjonspakken til arbeidstaker som man alltid bør være klar over når en vurderer jobbtilbud. De aller fleste er forståelig nok mest opptatt av lønn og hva en får i lønningsposen påfølgende måned, se på totalen!
Vi har ikke fasit men mener det er mest nærliggende at dette avtales mellom partene i arbeidslivet (NHO og LO for fagorganiserte). Moderate lønnsoppgjør bør kunne gi rausere pensjonsordninger.
 
En siste sak. Vi driver vanligvis ikke reklame. Sjekk ut DNBs spare app. Her får du rask og god oversikt over all din sparing til pensjon gjennom DNB, både det du får fra arbeidsgiver og det du har spart opp selv. Interessant å følge med på hvor mye man har spart opp. Dette kan fort bli en vekker for mange. Også andre banker kan gi deg slike oversikter. Logg deg på og sjekk ut! www.norskpensjon.no anbefales også. Har du akkurat begynt å tenke på pensjonssparingen kan vi anbefale denne slageren som en fin oppstart.