Sbank kutter fondskostnader – Gode nyheter!

Som ivrige pensparere sikkert har fått med seg har nå Sbanken kuttet returprovisjonen på fondene de tilbyr på sin plattform. Dette innebærer kraftig kutt i dine kostnader. Særlig på aktivt forvaltede fond.

Hva er returprovisjon spør du kanskje? Returprovisjon er de ulike tilbydernes betaling fra fondsforvalter for å tilby deres fond. Dette går direkte utover Sbanks inntjening og er meget kundevennlig. Andre tilbydere som Nordnet melder at de ikke sitter stille i båten. Vi kan med andre ord forvente oss en krig som betyr sparte kostnader for oss som kunder.

Det er verdt å merke seg at returprovisjon har størst betydning for aktivt forvaltede fond. Et av norges mest populære fond DNB Teknologi får nå kuttet utgiftene med 0, 45 %. Selvom det høres beskjedent ut er det enormt. Kostnaden din reduseres med 1/3. Vi snakker black fridaysalg!

Så hva skal du gjøre? Du bør følge nøye med på hva din fondstilbyder gjør den nærmeste tiden. Hvis de ikke gjør lignende tiltak må man revurdere sin utvalgte spareplattform.fake-4319002_1920

 

 

 

Børsuro – Avisene skriker SELG!

Hvordan forholde seg når avisoverskriftene skriker «SELG»!

Aksjemarkedene verden over har falt kraftig de siste dagene. Oslo Børs hovedindeks stod i 817,93 ved slutten av torsdag 15. august. Dette er 13,5 % under «all-time-high» fra september 2018 og 8,5 % under årets topp fra april. Årsaken til den svake utviklingen skyldes frykt for resesjon, drevet frem av negative konsekvenser av handelskrigen og svak vekst i Europa. Den amerikanske rentekurven har nå invertert. Dette innebærer at korte renter er høyere enn lange renter. Normalt sett er rentekurven stigende og lange renter er høyere enn korte. Hver gang rentekurven har invertert de siste 50 årene har en resesjon kommet innen et par år. Kun én gang har signalet vist seg å være falsk alarm. Det kan være gode forklaringer til hvorfor det er annerledes denne gangen, men mange investorer frykter en resesjon noe som har senket aksjemarkedene.

Behold roen og hold deg til strategien

Så hva bør du gjøre? Dersom du ikke i forkant av korreksjonen ikke har solgt den ned i aksjer er det antakeligvis for sent nå. Det er krevende å gjøre store grep nå som markedene faller. Vi mener det vil være uheldig å selge seg ut av aksjemarkedet på nåværende tidspunkt. Dersom den siste måneds fall i aksjemarkedene har fått deg til å sove dårlig om natten, har du trolig for mye aksjer. Denne perioden vil derfor kunne være en nyttig erfaring for å eventuelt justere risikoprofilen i den strategiske aktivaallokeringen, på et senere tidspunkt

Overse avisoverskrifter

Er det en ting markedsuro skaper, så er det avisoverskrifter. Daglig kommer det uttalelser fra analytikere, investorer og andre som blåses opp i mediene. Papir- og nettaviser gjør dette selvsagt for å tiltrekke seg lesere, men det påvirker også investorer i markedet. I korte perioder er psykologi en viktig drivkraft i markedet. Mange, inkludert Warren Buffet, anbefaler derfor investorer å unngå tabloide aviser. Dette for å kunne holde seg til sin langsiktige strategi, uten å bli påvirket av kortsiktig støy.

Rebalansering ved behov

Fallet i aksjeverdier vil, alt annet like, medføre at andelen aksjer i porteføljene vil falle. Man kunne da tenke seg å kjøpe aksjer for å komme tilbake til opprinnelig aksjevekt. Hovedgrunnen for å gjøre dette er ikke å time markedet, men for å styre risikoen i porteføljene. Og ikke minst ha en forvaltning basert på disiplin og ikke følelser. Foreløpig har ikke fallet vært stort nok til at andelene i de ulike aktivaklassene har beveget seg mye. For å unngå transaksjonskostnader, både direkte og indirekte, ved rebalansering vil det smart å ikke gjøre dette for ofte. Foreløpig har ikke fallet vært stort nok til at vi mener det bør trigge en rebalansering. Men på et tidspunkt vil det komme en god kjøpsmulighet.

Oppsummering

Det er foreløpig usikkert om vi nærmer oss en større resesjon i USA og om aksjemarkedene vil falle videre. Dette kan også være en korreksjon som raskt kommer tilbake. Derfor anbefaler vi at du forholder deg rolig og holder deg til den langsiktige strategien.

Ro reken med andre ord!

Negative renter – få betalt av banken??

Det er ikke lenger absurd å tro at norske statsrenter kan bli negative. Tidligere i august falt tysk 30-årig statsrente under 0 noe som medførte at hele den tyske statsrentekurven er under null. Samtidig opplever våre naboer i Sverige og Danmark negative renter på sin statsgjeld. Private låntagere i våre naboland opplever boliglånsrenter på rundt 1 %, noe som er historisk lavt.

Hvordan får dette betydning for meg spør du?

Negative renter har vokst i omfang de seneste årene. Totalt har obligasjoner med en verdi på ca. USD 15 billioner (15 000 000 000 000!!) negativ rente, ifølge Bloomberg. Det betyr at de som tar opp lån får betalt for å gjøre det. Samtidig vil de som låner ut penger, eller kjøper en obligasjon, være garantert å få mindre tilbake i nominell termer når lånet går til forfall og skal gjøres opp. Det snur opp-ned på konvensjonelt tankesett rundt det å låne / spare. For bare ti år siden var tanken på negative renter mer eller mindre ikke eksisterende. Dette aktualiserer seg nå i Danmark som du kan lese om i Dagens næringsliv.

Skjermbilde

Hva stå bak de negative rentene? Mange skylder på sentralbankene for å presse ned rentene ved å sette styringsrentene under null og samtidig kjøre programmer med kvantitative lettelser. Men dette er snarere et symptom på de fundamentale årsakene til lave og negative renter. De to viktigste er demografi og teknologi. Ny teknologi sørger for kapitalbesparelser og er rimeligere enn tidligere, og vil i sum redusere behovet for investeringer.

Demografiske endringer har medført økt levealder. Ifølge Statistisk sentralbyrå var forventet levealder for barn født i 2018 hhv. 81 år for gutter og 84,5 år for jenter. For 40 år siden (1978) var tallet hhv.  72,4 år og 78,6 år. Økt forventet levealder øker behovet for sparing. Tilbake i tid når folk døde ved en lavere alder var behovet for konsum i dag, relativt til senere høyere enn det er i dag. Flere og flere velger nå å spare, for å sikre seg en god alderdom.

Så langt har ikke fenomenet med negative renter truffet Norge. Men det kan være et spørsmål om tid.

Kilde: Bloomberg.com

Gjeldsregisteret – Hvor ille ute er du?

I starten av juli ble gjeldsregisteret for norske privatpersoner lansert. Dette vil få stor betydning for deg når du søker lån, enten det er til hus, bil eller forbruk. Pensjonsguttene anbefaler deg å gjøre en opprydningsjobb slik at unødvendige kredittkort ikke hindrer deg i å få boliglån.

Gjeldsregisteret, hva er det egentlig? Hensikten med gjeldsregisteret er å forebygge gjeldsproblemer i private husholdninger. Dette gjøres ved at banker og andre kredittytere gis mulighet til å sjekke hvor mye kreditt og forbruksgjeld en lånesøker allerede har. Via gjeldsregisterets nettsider kan du og bankene sjekke hvor mye usikret gjeld du har og ikke minst hvilke kredittrammer du har. Det siste er veldig viktig når du skal søke f.eks. boliglån. Kredittrammene dine tas nemlig med når banken skal vurdere hvor mye du kan lån. Klipp i stykker alle kortene du ikke bruker og sørg for at utsteder sletter dem. Har du for mange kredittkort kan det i verste tilfelle sørge for at du ikke har nok lånekapasitet når du skal kjøpe din drømmebolig.

Et godt tips er å logge seg på gjeldsregisteret sine hjemmesider for å skaffe deg oversikt. Vi tipper at du blir overasket over hva som ligger der, det ble i hvert fall pensjonsguttene! Deretter kontakter du de kortutstederne som du ikke bruker og ber dem om å slette kortet. Du kan også be om å få redusert kredittrammer som du ikke behøver.