Øke aksjeandelen i din langsiktige sparing?

Det var en gang i tiden universal regel om å plassere 60 % i aksjer og 40 % i obligasjoner ga investorer en optimal miks av høyavkastnings aksjer og mer sikre obligasjoner. Samtidig har samvariasjonen mellom obligasjons- og aksjeavkastningen vært negativ de siste årene. Den risikojusterte avkastningen over tid skulle være optimalisert med en 60/40 allokering. Men som pensjonsguttene har skrevet om tidligere så er det litt annerledes nå. Det lave rentenivået endrer bildet. Med omtrent 25 % av globale statsobligasjoner som gir negativ rente er det mange investorer som tenker nytt nå.

60/40 porteføljen vil gi kunne gi deg beskyttelsen du behøver, men du får en vesentlig lavere inntjening av obligasjonsporteføljen. Ifølge oljefondet har forventet avkastning for obligasjoner falt med 3 prosentpoeng. Det betyr at hvis du forutsetter omtrent samme avkastningsbidrag fra aksjer over tid så vil porteføljens totale avkastning bli lavere fremover.

santa-hat-3825103_1920

Husk på at en høyere aksjeandel vil medføre en høyere forventet avkasting. Siden 1900 har gjennomsnittlig årlig realavkastning på en global aksjeportefølje vært 5,7 prosentpoeng høyere enn avkastningen til sikre korte statsobligasjoner. Én krone investert i aksjer vil gitt 120 ganger høyere avkastning enn statsobligasjoner i denne tidsperioden! Faktisk avkastning vil i perioder kunne avvike fra forventingene, men er du langsiktig vil du sitte gjennom nedturene uten å realisere tap.

Også oljefondet har økt sine aksjebeholdning fra 62,5 % til 70 %. Det burde det du også gjøre. Nordmenn har i dag over tusen milliarder stående i bankinnskudd til lav eller ingen rente. Over tid vil disse pengene falle i verdi på grunn den generelle prisstigningen. Så sett opp en spareavtale i aksjer og få pengene ut av banken. Rentes rente effekten vil over tid være din beste venn!