Du er ikke flink nok til å spare! Komanigjen.

Ifølge SSB sparer en norsk husholdning omtrent 45.000 i året. Av dette er 30.000 avdrag på lån. Det vil si at sparing utenom dette er kun 15.000 utenom dette! Det betyr kun 15.000 i året med sparing i form av innskudd i bank, fond og aksjer. Nordmenn er gode til å spare og investere i bolig, men ikke i andre former for sparing.

Viktig å merke seg at sparing utenom avdrag på bolig er svært ujevnt fordelt. Medianverdien er et par tusenlapper i året, mens gjennomsnitt er lang høyrere. Dette betyr at det er noen få rike som sparer mye, mens den vanlige Ola Nordmann er svært dårlig til å spare. Over tid vil rentes rente effekten på de oppsparte midlene skape ytterligere forskjeller mellom rik og fattig. De rike blir rikere og de fattige forblir fattige.

Vi har lagt ved et bilde av en synkende gris. Dette for å illustrere alvoret. Ikke vær en synkende gris.

Synkende gris

 

Av det vi sparer har vi omtrent 1.300 milliarder kroner stående i banken. Det betyr omtrent 530.000 per husholdning. Det er ikke så verst. Men egentlig er dette altfor mye, spesielt med de lave rentene du får på bankinnskudd. Ser vi på samlet forvaltningskapital for norske privatpersoner i aksjefond er den kun 163 milliarder kroner. Det er ikke allverdenes. Noen har riktignok investert i enkeltaksjer i tillegg til for, men for den vanlige nordmann er det fond som er mest aktuelt.

Nordmenn er generelt dårlige til å spare. Både hvor mye vi sparer og hvordan vi sparer.  Her er det bare å ta seg sammen!

 

Oppsummering av spareåret 2019!

2019 er nå bak oss og det endte med en særdeles god utvikling de globale aksjemarkedene. Det amerikanske aksjemarkedet ledet an med europeiske aksjer ikke langt bak. S&P 500 ga en avkastning på 30,7 %, mens Euro Stoxx 600 ga investorer 26,8 %. Her i Norge ble ikke oppgangen like stor. En oppgangen på 16,5 % er likevel godt over et «normalår» på børsen.

Dersom du har fulgt pensjonsguttenes oppfordring om å spare jevnlig i aksjemarkedet har du også fått vært med på denne reisen.

Omalito 2019

Hva er grunnen til at pilene i aksjemarkedet har pekt oppover? Det er ikke inntjeningen til selskapene. Selskapenes inntjeningsvekst viser en flat utvikling. Også estimatene for det nye året har også kommet betydelig ned. Oppgangen i aksjemarkedene kan forklares som en effekt av både en rekyl fra nedturen høsten 2018, men ikke minst bedret sentiment og optimisme. Alt-i-alt har dette medført til at aksjemarkedene har blitt vesentlig dyrere enn før. La oss håpe at inntjeningen til selskapene tar seg opp slik at oppturen fortsetter.