Stikk hodet i sanden

Koronavirusets spredning globalt har gjort at de aller fleste land nå er inne i en fullstendig eller delvis nedstengning. Det forventes nå negativ BNP-vekst i andre kvartal og det fryktes at innhentingen resten av året kan bli treg som følge av restriksjoner på aktiviteten i samfunnet globalt. Aksjemarkedene og andre risikofylte aktiva har i første kvartal falt betydelig. Aksjer og kreditt er relativt sett billigere nå enn for et par måneder siden. Samtidig er det stor usikkerhet knyttet til utviklingen på kort og mellomlang sikt. Det globale aksjemarkedet (MSCI World) endte ned 20,1 % i i første kvartal. Oslo Børs har falt noe mer og er ned 24,1 %. På det verste i mars var Oslo Børs ned 32,8 % fra toppen fra februar. Vi må tilbake til finanskrisen for å observere tilsvarende svingninger og usikkerhet. Siden 1914 har det kun vært fem kvartal med større kursfall på Oslo Børs. Dette inntraff to ganger i 2008, samt i 1987, 1998 og 2002. Inntjeningen i 2020 kommer til å bli historisk svak for mange selskaper.

 

Struts

Vi er alle i ulike situasjoner. Mange er permittert, enda flere har en langt mer usikker fremtid enn man hadde for få måneder siden, mens andre er uberørte foruten slitsomme hjemmekontor. For langsiktige investorer med overskuddslikviditet anbefaler pensjonsguttene å holde seg til strategien, selv om det unektelig gjør vondt å sjekke saldoen på aksjesparekontoen, IPSen eller innskuddspensjonen. Selv om det er veldig bra å ha informasjon lett tilgjengelig på mobil og PC kan det faktisk gjøre at langsiktige investorer gjøre feil valg. Ved å hele tiden bli påminnet om opp og nedturer kan ende opp med å kjøpe når markedet er på topp og selge når det er på bunn. Husk at sparing i aksjer er langsiktig. Paradoksalt nok er det derfor en fordel om du nå kan kjøpe aksjer billig. Du skal egentlig ikke bry deg om saldoen på kontoen din før om mange mange år. Stikk hodet i sanden! Ikke prøve å være smart nå. I det lange perspektivet vil etter all sannsynlighet aksjekursene være høyere enn i dag. Aksjer er det tetteste man kommer på verdiskapningen som skjer i bedriftene i samfunnet. Vi er overbevist om at aksjemarkedet en gang vil komme tilbake og for langsiktige investorer vil det gi god avkastning. Vi er alle i ulike situasjoner. 

Pensjonsguttene oppfordrer våre mange lesere særlig til tre ting i disse tider.

  1. Sjekk skattemeldingen din!
  2. Sjekk boliglånsrenten din. Har du høyere enn 2 % MÅ du krangle med banken. Rentelettet er der for å gjøre ditt og bedriftenes liv enklere. Ikke for å sikre inntjeningen i bankene. Ikke vær en idiot, krangle! Her er en gratis oppskrift.
  3. Vask hendene dine!

Oslo børs