Planer om å reise utenlands?

Slik situasjonen er nå med koronaviruset er det neppe mange som har planer om å dra til utlandet, men om du skulle gjøre det så er det enda en viktig grunn til å tenke seg om.

Den norske kronen har kollapset i år. Mot dollar og euro var den på det meste ned 30 %. Euroen står nå i 11,06 og har dermed hentet inn noe av tapte. Det betyr at neste ferietur til Syden blir omtrent 15 % dyrere enn før jul! Også neste bilkjøp og andre varer som kommer fra utlandet vil bli vesentlig dyrere.  Og går vi lengre tilbake i tid ser vi at den norske kronen aldri har vært svakere enn nå. Husk tilbake til 2012 da euroen kostet ca. 7,50.

Siste blogg før ferie

Men hvorfor i alle dager? Vi har jo det store oljefondet, solide statsbalanser for øvrig, politisk stabilitet og et ellers solid AS Norge. Ikke så lett for de fleste å forstå. Men vi må huske på at for utlendinger er den norske valutaen en marginal valuta som ofte taper etterspørsel i urolige tider. Da vil utlendingene hente pengene sine hjem og selger den norske kronen og kjøper euro og dollar. Samtidig med en oljepris på 20-30 dollar fatet er investeringer i norske oljesektor mindre attraktivt.

Selv om ferien din og nybilkjøp blir dyrere, vil dine investeringer i utenlandsk valuta stige i verdi i norske kroner. Dette enten det er aksjer eller eiendom. Dersom ditt aksjefond ikke er valutasikret vel å merke. De fleste norskregistrerte globale aksjefond og ikke minst oljefondet er ikke valutasikret, men ofte vil din pensjonsleverandør valutasikre din pensjonsportefølje. Pensjonsguttene skal ikke spekulere i hva som vil være best fremover. Men trolig vil en kombinasjon være det beste. Ved å ha deler av dine investeringer i utenlandsk valuta vil du beholde din kjøpekraft for kjøp av varer og tjenester fra utlandet.