ESG – en megatrend innenfor sparing og investering – Det handler mest om klima!

Klima er definitivt på dagsorden. Investorer i aksjemarkedene har brukt lang tid på å ta dette innover seg. Men vi observerer nå at dette endrer seg og at vi trolig er på vei inn i en fundamental endring i kapitalmarkedene, der bærekraft er høyt på agendaen.

Investorer er stadig mer bekymret for hvordan klimarisiko påvirker investeringenes risiko. Klimaendringer er blant de viktigste teamene for investorer verden over. Temaet for World Economic Forum i Davos 2020 var «Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World” og klimaaktivisten, den 16 år gamle svenske jenten, Greta Thunberg ble kåret til årets person i Time Magazine I 2019. Klimaendringer har gitt investorer en reevaluering av risiko og prisingen av aktiva. Samtidig blir stadig flere insti

Vi ser at investorer avkastningskrav til sorte og grønne investeringer har gått i hver sin retning. For eksempel har Oljeselskaper hatt en svak utvikling, mens selskaper som har fått et grønt stempel har beveget seg i motsatt retning. Figuren nedenfor viser utviklingen i pris/inntjening (PE)for et utvalg selskaper. En høyere PE-multippel innebærer at aksjen har blitt dyrere, mens en lavere multippel innebærer at aksjen har blitt billigere. Vi kan her helt klart seg forskjellen på de grønne selskapene VOW, Tomra og Ørsted, sammenliknet med de sorte Equinor og Aker BP

Omalito1

Den eksponentielle utviklingen til grønne selskapene gjør at vi må stille oss spørsmålet om dette er en grønn boble, eller om prisingen kommer til å bli rettferdiggjort med sterkere inntjening i fremtiden. Store pengemengder flyter inn bærekraftige investeringer de siste månedene. Dette er et av de mest populære temaene for øyeblikket. Mye tyder på at dette er starten, ikke slutten. Larry Fink, grunnlegger og CEO i BlackRock (verdens største kapitalforvalter), skrev i sitt årlige brev at klimarisiko gjør at investorer må revurdere sentrale forutsetninger om moderne finans og at dette vil føre til en stor reallokering av kapital. BlackRock har for øyeblikket $90 milliarder i bærekraftige investeringer, de har en ambisjon om å øke dette til $1.000 milliarder og de vil samtidig gjøre alle investeringsbeslutninger med miljø og bærekraft i tankene. Figuren nedenfor viser nettotegningen inn i et par utvalgte ETFer med bærekraftige investeringer som fokus. Det er helt klart at her har det vært en signifikant økning de siste årene.

 

Omalito2

Oslo børs har kastet godt av seg, har du tjent på det?

150 % siden 2010!

Årsaken er at det alltid er en grunn til å selge. Dårlige nyheter i finansmarkedene treffer deg med forsterket kraft, mens gode nyheter går stille i bakgrunnen. Spesielt hvis du leser avisene med jevne mellomrom. Holberg har laget en fin oversikt over gode grunner til å selge de siste 35 år. Alle disse hendelsenene og flere til skaper store overskrifter.

Omis siste

På den annen side skaper ikke gode nyheter like stort engasjement. Gradvise forbedringer er ikke en kioskvelter! For å sitere Bill Gates: “Headlines, in a way, are what mislead you, because bad news is a headline, and gradual improvements is not».

Vi gjentar vårt tips. Det beste er å spare jevnlig i indeksfond og la det stå i ro. Ikke forsøk å time markedet. Husk at du skal ha rett på vei ut av markedet og du skal ha rett på inn i markedet.

Vår strategi er lett å følge, men det er sannelig ikke enkelt når du blir bombardert med forsider som oppfordrer deg til å selge. 2019 har vært et fantastisk år i aksjemarkedene. Det kan være greit å minne seg på strategien nå som tidene har vært gode.

Du er ikke flink nok til å spare! Komanigjen.

Ifølge SSB sparer en norsk husholdning omtrent 45.000 i året. Av dette er 30.000 avdrag på lån. Det vil si at sparing utenom dette er kun 15.000 utenom dette! Det betyr kun 15.000 i året med sparing i form av innskudd i bank, fond og aksjer. Nordmenn er gode til å spare og investere i bolig, men ikke i andre former for sparing.

Viktig å merke seg at sparing utenom avdrag på bolig er svært ujevnt fordelt. Medianverdien er et par tusenlapper i året, mens gjennomsnitt er lang høyrere. Dette betyr at det er noen få rike som sparer mye, mens den vanlige Ola Nordmann er svært dårlig til å spare. Over tid vil rentes rente effekten på de oppsparte midlene skape ytterligere forskjeller mellom rik og fattig. De rike blir rikere og de fattige forblir fattige.

Vi har lagt ved et bilde av en synkende gris. Dette for å illustrere alvoret. Ikke vær en synkende gris.

Synkende gris

 

Av det vi sparer har vi omtrent 1.300 milliarder kroner stående i banken. Det betyr omtrent 530.000 per husholdning. Det er ikke så verst. Men egentlig er dette altfor mye, spesielt med de lave rentene du får på bankinnskudd. Ser vi på samlet forvaltningskapital for norske privatpersoner i aksjefond er den kun 163 milliarder kroner. Det er ikke allverdenes. Noen har riktignok investert i enkeltaksjer i tillegg til for, men for den vanlige nordmann er det fond som er mest aktuelt.

Nordmenn er generelt dårlige til å spare. Både hvor mye vi sparer og hvordan vi sparer.  Her er det bare å ta seg sammen!

 

Oppsummering av spareåret 2019!

2019 er nå bak oss og det endte med en særdeles god utvikling de globale aksjemarkedene. Det amerikanske aksjemarkedet ledet an med europeiske aksjer ikke langt bak. S&P 500 ga en avkastning på 30,7 %, mens Euro Stoxx 600 ga investorer 26,8 %. Her i Norge ble ikke oppgangen like stor. En oppgangen på 16,5 % er likevel godt over et «normalår» på børsen.

Dersom du har fulgt pensjonsguttenes oppfordring om å spare jevnlig i aksjemarkedet har du også fått vært med på denne reisen.

Omalito 2019

Hva er grunnen til at pilene i aksjemarkedet har pekt oppover? Det er ikke inntjeningen til selskapene. Selskapenes inntjeningsvekst viser en flat utvikling. Også estimatene for det nye året har også kommet betydelig ned. Oppgangen i aksjemarkedene kan forklares som en effekt av både en rekyl fra nedturen høsten 2018, men ikke minst bedret sentiment og optimisme. Alt-i-alt har dette medført til at aksjemarkedene har blitt vesentlig dyrere enn før. La oss håpe at inntjeningen til selskapene tar seg opp slik at oppturen fortsetter.

Øke aksjeandelen i din langsiktige sparing?

Det var en gang i tiden universal regel om å plassere 60 % i aksjer og 40 % i obligasjoner ga investorer en optimal miks av høyavkastnings aksjer og mer sikre obligasjoner. Samtidig har samvariasjonen mellom obligasjons- og aksjeavkastningen vært negativ de siste årene. Den risikojusterte avkastningen over tid skulle være optimalisert med en 60/40 allokering. Men som pensjonsguttene har skrevet om tidligere så er det litt annerledes nå. Det lave rentenivået endrer bildet. Med omtrent 25 % av globale statsobligasjoner som gir negativ rente er det mange investorer som tenker nytt nå.

60/40 porteføljen vil gi kunne gi deg beskyttelsen du behøver, men du får en vesentlig lavere inntjening av obligasjonsporteføljen. Ifølge oljefondet har forventet avkastning for obligasjoner falt med 3 prosentpoeng. Det betyr at hvis du forutsetter omtrent samme avkastningsbidrag fra aksjer over tid så vil porteføljens totale avkastning bli lavere fremover.

santa-hat-3825103_1920

Husk på at en høyere aksjeandel vil medføre en høyere forventet avkasting. Siden 1900 har gjennomsnittlig årlig realavkastning på en global aksjeportefølje vært 5,7 prosentpoeng høyere enn avkastningen til sikre korte statsobligasjoner. Én krone investert i aksjer vil gitt 120 ganger høyere avkastning enn statsobligasjoner i denne tidsperioden! Faktisk avkastning vil i perioder kunne avvike fra forventingene, men er du langsiktig vil du sitte gjennom nedturene uten å realisere tap.

Også oljefondet har økt sine aksjebeholdning fra 62,5 % til 70 %. Det burde det du også gjøre. Nordmenn har i dag over tusen milliarder stående i bankinnskudd til lav eller ingen rente. Over tid vil disse pengene falle i verdi på grunn den generelle prisstigningen. Så sett opp en spareavtale i aksjer og få pengene ut av banken. Rentes rente effekten vil over tid være din beste venn!