Blog

Pensjonskonto – Til glede for deg og meg!

Nye regler for egen pensjonskonto vil tre i kraft 1. januar 2021. Dette medfører noen endringer som pensjonsguttene mener er til stor fordel for deg som sparer til pensjon!

Fordelen med egen pensjonskonto er at du får bedre oversikt over pensjonen din og en billigere forvaltning. Du vil få redusert totale administrasjonskostnader, og trolig vil du også få lavere pris på forvaltning av midlene.

Egen pensjonskonto innebærer at du som har en innskuddsordning hos din arbeidsgiver vil få samlet pensjonskapitalbevis (PKB) fra tidligere arbeidsforhold sammen med din eksisterende innskuddspensjon. Dette vil bli lagt inn i den ordningen du har innskuddspensjon gjennom din arbeidsgiver. Dessverre vil du ikke kunne få lagt inn din Individuelle Pensjonssparing (IPS). Dette er noe pensjonsguttene synes er uheldig, da dette vil deg som pensjonssparer en fullstendig oversikt over din pensjonssparing (utover folketrygden) på ett sted. Samtidig ville du kunne spart kostnader på dette. Vi kan jo håpe at dette kommer på plass ved en senere anledning.

Når pensjonskonto kommer trenger du heldigvis ikke gjøre noen ting. Din innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis vil automatisk samles der du har din innskuddspensjon. Du har imidlertid mulighet til å flytte til en selvvalgt leverandør i etterkant av dette. Da vil du måtte dekke kostnaden selv, men du vil få en kompensasjon fra arbeidsgiver til dekke deler av kostnaden.

Planer om å reise utenlands?

Slik situasjonen er nå med koronaviruset er det neppe mange som har planer om å dra til utlandet, men om du skulle gjøre det så er det enda en viktig grunn til å tenke seg om.

Den norske kronen har kollapset i år. Mot dollar og euro var den på det meste ned 30 %. Euroen står nå i 11,06 og har dermed hentet inn noe av tapte. Det betyr at neste ferietur til Syden blir omtrent 15 % dyrere enn før jul! Også neste bilkjøp og andre varer som kommer fra utlandet vil bli vesentlig dyrere.  Og går vi lengre tilbake i tid ser vi at den norske kronen aldri har vært svakere enn nå. Husk tilbake til 2012 da euroen kostet ca. 7,50.

Siste blogg før ferie

Men hvorfor i alle dager? Vi har jo det store oljefondet, solide statsbalanser for øvrig, politisk stabilitet og et ellers solid AS Norge. Ikke så lett for de fleste å forstå. Men vi må huske på at for utlendinger er den norske valutaen en marginal valuta som ofte taper etterspørsel i urolige tider. Da vil utlendingene hente pengene sine hjem og selger den norske kronen og kjøper euro og dollar. Samtidig med en oljepris på 20-30 dollar fatet er investeringer i norske oljesektor mindre attraktivt.

Selv om ferien din og nybilkjøp blir dyrere, vil dine investeringer i utenlandsk valuta stige i verdi i norske kroner. Dette enten det er aksjer eller eiendom. Dersom ditt aksjefond ikke er valutasikret vel å merke. De fleste norskregistrerte globale aksjefond og ikke minst oljefondet er ikke valutasikret, men ofte vil din pensjonsleverandør valutasikre din pensjonsportefølje. Pensjonsguttene skal ikke spekulere i hva som vil være best fremover. Men trolig vil en kombinasjon være det beste. Ved å ha deler av dine investeringer i utenlandsk valuta vil du beholde din kjøpekraft for kjøp av varer og tjenester fra utlandet.

Stikk hodet i sanden

Koronavirusets spredning globalt har gjort at de aller fleste land nå er inne i en fullstendig eller delvis nedstengning. Det forventes nå negativ BNP-vekst i andre kvartal og det fryktes at innhentingen resten av året kan bli treg som følge av restriksjoner på aktiviteten i samfunnet globalt. Aksjemarkedene og andre risikofylte aktiva har i første kvartal falt betydelig. Aksjer og kreditt er relativt sett billigere nå enn for et par måneder siden. Samtidig er det stor usikkerhet knyttet til utviklingen på kort og mellomlang sikt. Det globale aksjemarkedet (MSCI World) endte ned 20,1 % i i første kvartal. Oslo Børs har falt noe mer og er ned 24,1 %. På det verste i mars var Oslo Børs ned 32,8 % fra toppen fra februar. Vi må tilbake til finanskrisen for å observere tilsvarende svingninger og usikkerhet. Siden 1914 har det kun vært fem kvartal med større kursfall på Oslo Børs. Dette inntraff to ganger i 2008, samt i 1987, 1998 og 2002. Inntjeningen i 2020 kommer til å bli historisk svak for mange selskaper.

 

Struts

Vi er alle i ulike situasjoner. Mange er permittert, enda flere har en langt mer usikker fremtid enn man hadde for få måneder siden, mens andre er uberørte foruten slitsomme hjemmekontor. For langsiktige investorer med overskuddslikviditet anbefaler pensjonsguttene å holde seg til strategien, selv om det unektelig gjør vondt å sjekke saldoen på aksjesparekontoen, IPSen eller innskuddspensjonen. Selv om det er veldig bra å ha informasjon lett tilgjengelig på mobil og PC kan det faktisk gjøre at langsiktige investorer gjøre feil valg. Ved å hele tiden bli påminnet om opp og nedturer kan ende opp med å kjøpe når markedet er på topp og selge når det er på bunn. Husk at sparing i aksjer er langsiktig. Paradoksalt nok er det derfor en fordel om du nå kan kjøpe aksjer billig. Du skal egentlig ikke bry deg om saldoen på kontoen din før om mange mange år. Stikk hodet i sanden! Ikke prøve å være smart nå. I det lange perspektivet vil etter all sannsynlighet aksjekursene være høyere enn i dag. Aksjer er det tetteste man kommer på verdiskapningen som skjer i bedriftene i samfunnet. Vi er overbevist om at aksjemarkedet en gang vil komme tilbake og for langsiktige investorer vil det gi god avkastning. Vi er alle i ulike situasjoner. 

Pensjonsguttene oppfordrer våre mange lesere særlig til tre ting i disse tider.

  1. Sjekk skattemeldingen din!
  2. Sjekk boliglånsrenten din. Har du høyere enn 2 % MÅ du krangle med banken. Rentelettet er der for å gjøre ditt og bedriftenes liv enklere. Ikke for å sikre inntjeningen i bankene. Ikke vær en idiot, krangle! Her er en gratis oppskrift.
  3. Vask hendene dine!

Oslo børs

ESG – en megatrend innenfor sparing og investering – Det handler mest om klima!

Klima er definitivt på dagsorden. Investorer i aksjemarkedene har brukt lang tid på å ta dette innover seg. Men vi observerer nå at dette endrer seg og at vi trolig er på vei inn i en fundamental endring i kapitalmarkedene, der bærekraft er høyt på agendaen.

Investorer er stadig mer bekymret for hvordan klimarisiko påvirker investeringenes risiko. Klimaendringer er blant de viktigste teamene for investorer verden over. Temaet for World Economic Forum i Davos 2020 var «Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World” og klimaaktivisten, den 16 år gamle svenske jenten, Greta Thunberg ble kåret til årets person i Time Magazine I 2019. Klimaendringer har gitt investorer en reevaluering av risiko og prisingen av aktiva. Samtidig blir stadig flere insti

Vi ser at investorer avkastningskrav til sorte og grønne investeringer har gått i hver sin retning. For eksempel har Oljeselskaper hatt en svak utvikling, mens selskaper som har fått et grønt stempel har beveget seg i motsatt retning. Figuren nedenfor viser utviklingen i pris/inntjening (PE)for et utvalg selskaper. En høyere PE-multippel innebærer at aksjen har blitt dyrere, mens en lavere multippel innebærer at aksjen har blitt billigere. Vi kan her helt klart seg forskjellen på de grønne selskapene VOW, Tomra og Ørsted, sammenliknet med de sorte Equinor og Aker BP

Omalito1

Den eksponentielle utviklingen til grønne selskapene gjør at vi må stille oss spørsmålet om dette er en grønn boble, eller om prisingen kommer til å bli rettferdiggjort med sterkere inntjening i fremtiden. Store pengemengder flyter inn bærekraftige investeringer de siste månedene. Dette er et av de mest populære temaene for øyeblikket. Mye tyder på at dette er starten, ikke slutten. Larry Fink, grunnlegger og CEO i BlackRock (verdens største kapitalforvalter), skrev i sitt årlige brev at klimarisiko gjør at investorer må revurdere sentrale forutsetninger om moderne finans og at dette vil føre til en stor reallokering av kapital. BlackRock har for øyeblikket $90 milliarder i bærekraftige investeringer, de har en ambisjon om å øke dette til $1.000 milliarder og de vil samtidig gjøre alle investeringsbeslutninger med miljø og bærekraft i tankene. Figuren nedenfor viser nettotegningen inn i et par utvalgte ETFer med bærekraftige investeringer som fokus. Det er helt klart at her har det vært en signifikant økning de siste årene.

 

Omalito2

Oslo børs har kastet godt av seg, har du tjent på det?

150 % siden 2010!

Årsaken er at det alltid er en grunn til å selge. Dårlige nyheter i finansmarkedene treffer deg med forsterket kraft, mens gode nyheter går stille i bakgrunnen. Spesielt hvis du leser avisene med jevne mellomrom. Holberg har laget en fin oversikt over gode grunner til å selge de siste 35 år. Alle disse hendelsenene og flere til skaper store overskrifter.

Omis siste

På den annen side skaper ikke gode nyheter like stort engasjement. Gradvise forbedringer er ikke en kioskvelter! For å sitere Bill Gates: “Headlines, in a way, are what mislead you, because bad news is a headline, and gradual improvements is not».

Vi gjentar vårt tips. Det beste er å spare jevnlig i indeksfond og la det stå i ro. Ikke forsøk å time markedet. Husk at du skal ha rett på vei ut av markedet og du skal ha rett på inn i markedet.

Vår strategi er lett å følge, men det er sannelig ikke enkelt når du blir bombardert med forsider som oppfordrer deg til å selge. 2019 har vært et fantastisk år i aksjemarkedene. Det kan være greit å minne seg på strategien nå som tidene har vært gode.