Blog

Priskrigen pensjonsguttene elsker!

Nok en gladsak for norske fondssparere. KLP kutter fondsprisene på tross av de i august ikke ville følge opp Sbankens priskutt, som vi tidligere har omtalt. Dette betyr at syv KLP-fond nå får en lavere pris. KLP Aksje Global Indeks IV er en kjerneinvestering for Pensjonsguttene og mange andre småsparere. Det er derfor spesielt hyggelig å se at kostnaden på dette fondet senkes.

 •  KLP Aksje Global Indeks IV reduseres fra 0,30 % til 0,25 %
 •  KLP Aksje Verden Indeks reduseres fra 0,30 % til 0,25 %
 •  KLP Aksje Norge Indeks II reduseres fra 0,20 % til 0,18 %
 •  KLP Aksje Norden Indeks reduseres fra 0,20 % til 0,18 %
 •  KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II reduseres fra 0,30 % til 0,28 %
 •  KLP Aksje Global Indeks V reduseres fra 0,20 % til 0,18 %
 •  KLP Aksje Small Cap Indeks II reduseres fra 0,35 % til 0,33 %

Fondene KLP tilbyr er hovedsakelig indeksfond og de er den største forvalteren av indeksfond i Norge i dag. Pensjonsguttene er store tilhengere av indeksfond som følge av de lave kostnadene. At de nå blir enda lavere er ikke annet enn gledelig!

Lavere priser på forvaltning er en megatrend innenfor finans globalt. Vi venter nå spent på at andre store norske kapitalforvaltere følger etter. Mens denne gledelige utviklingen utarter seg anbefaler vi forrige ukes blogg. Start sparingen nå:-)selfie-413162_1280

Hvorfor ikke lage en liten spareavtale øremerket pensjon? Det er enkle greier!

Dette innlegget inneholder en link til Nordnet som potensielt kan generere inntekter til pensjonsguttene. Les mer om dette i siste avsnitt. Nå snakker vi pensjon!

Først må du bestemme deg om du skal låse sparingen frem til pensjonsalder (tidligst 62-år) eller om du vil dra fordel av utsatt skatt og ha full fleksibilitet. Vi anbefaler altså at du enten sparer i IPS eller på ASK konto, du kan lese mer om forskjellene her.

Alternativt kan man selvfølgelig kombinere disse to kontotypene. Ved å spare en liten månedlig sum på IPS og en større sum på ASK får en det beste fra begge verdener. Man får utsatt skatt på innskutt beløp med skattefradrag påfølgende år på IPSkontoen og man har bedre fleksibilitet på ASKkontoen, dersom man trenger pengene raskere enn mann\ kvinne\ transperson hadde sett for seg. Husk imidlertid at penger man sparer i fond må ha en sparehorisont på minst fem år. Hvis du tror at du trenger pengene tidligere bør du først begynne med en bufferkonto.  

Når man har bestemt seg for kontotype bør en opprette faste månedlige trekk. Innledningsvis kan dette fint være lave beløp. Hvis beløpene ikke påvirker hverdagsøkonomien er det lettere for at man lar disse løpe (og gjør deg rik på lang sikt). Så kan man heller velge å øke beløpene etterhvert. Det viktigste er å begynne!

Vi oppsummerer;

 1. Bestem deg for spareform. ASK eller IPS.
 2. Opprett månedlige trekk i nettbank og på spareplattform
 3. Velg fond. DNB Global indeks, KLP Aksjeverden Indeks eller Storebrand Indeks – alle markeder er gode alternativer med lave kostnader som sikrer markedsavkastning.
 4. Len deg tilbake og slapp av!

Pensjonsguttene har siden bloggens spede start i 2017 nådd flere håndfuller med trofaste lesere. Disse har lidd seg gjennom våre trauste og begivenhetsløse innlegg om renter, aksjefond og det som verre er. Så langt har vi ikke tjent en krone på vårt harde arbeid og lenge tenkte vi at lønnen kommer i himmelen. Da vi nylig fikk en forespørsel fra Nordnet om en betalt link til deres sider ble vi svært nyfikne. Vi har tidligere anbefalt Nordnet som spareplattform og de er en leverandør vi kan stå inne for. Hvis du klikker her og oppretter en konto på Nordnet drypper det noen kroner på oss. De har ryddige nettsider, gir deg tilgang til alle de riktige kontotypene(ASK og IPS) og har et bredt fondsunivers. Vi bruker selv Nordnet til vår sparing.

Lav rente truer pensjonen din – Hva kan du gjøre?

På tross av at de korte rentene og din flytende boliglånsrente har tikket oppover det siste året, er bildet internasjonalt et helt annet. Det er ikke lenger absurd å tro at norske statsrenter kan bli negative. Figuren nedenfor viser utviklingen i 10 års statsrente i Tyskland. Renten er nå MINUS 0,4 %. Det innebærer at den tyske stat får 0,4 % rente for å låne penger i 10 år. Samtidig leser vi at Jyske Bank tilbyr sine kunder boliglån til en fastrente på 10 år på MINUS 0,5 %!! Riktignok er det en del gebyrer etc., men den totale kostnaden er svært lav. Men selv om lave renter er positivt for deg som har gjeld, er det svært uheldig for deg som skal spare, for eksempel til pensjon. Her befinner man seg på begge sider av kulerammen!

Lave renter

Negative renter har vokst i omfang de seneste årene. Ifølge verdens største pensjonssparer (Oljefondet, eller Statens Pensjonsfond utland) gir nesten 25 % av renteinvesteringene negativ rente. Det betyr at de som tar opp lån får betalt for å gjøre det. Samtidig vil de som låner ut penger, eller kjøper en obligasjon, være garantert å få mindre tilbake i nominell termer når lånet går til forfall og skal gjøres opp. Når rentene faller til disse nivåene er utsiktene til god fremtidig avkastning svakere. Du kan rett og slett ikke forvente noe særlig avkastning på dine renteinvesteringer. Pensjonsprofilene som din innskuddspensjon er satt opp med automatisk har ofte 50 % aksjer og 50 % renter. Foretar man seg intet i forhold til risikojustering risikerer man derfor at halvparten av innskuddspensjonen får svært lav avkastning eller til og med taper seg i verdi.

Så hva kan man gjøre? Alderspensjonen din som kommer fra NAV er garantert og på den løper det ingen risiko. Derfor mener pensjonsguttene at man bør påta seg mer risiko i innskuddspensjon fra arbeidsgiver og i privat pensjonssparing. Dette innebærer sparing i fond. Du kan lese litt her hvis du vil ha mer konkrete tips. 

Fortsatt stor beholdning

Sbank kutter fondskostnader – Gode nyheter!

Som ivrige pensparere sikkert har fått med seg har nå Sbanken kuttet returprovisjonen på fondene de tilbyr på sin plattform. Dette innebærer kraftig kutt i dine kostnader. Særlig på aktivt forvaltede fond.

Hva er returprovisjon spør du kanskje? Returprovisjon er de ulike tilbydernes betaling fra fondsforvalter for å tilby deres fond. Dette går direkte utover Sbanks inntjening og er meget kundevennlig. Andre tilbydere som Nordnet melder at de ikke sitter stille i båten. Vi kan med andre ord forvente oss en krig som betyr sparte kostnader for oss som kunder.

Det er verdt å merke seg at returprovisjon har størst betydning for aktivt forvaltede fond. Et av norges mest populære fond DNB Teknologi får nå kuttet utgiftene med 0, 45 %. Selvom det høres beskjedent ut er det enormt. Kostnaden din reduseres med 1/3. Vi snakker black fridaysalg!

Så hva skal du gjøre? Du bør følge nøye med på hva din fondstilbyder gjør den nærmeste tiden. Hvis de ikke gjør lignende tiltak må man revurdere sin utvalgte spareplattform.fake-4319002_1920

 

 

 

Børsuro – Avisene skriker SELG!

Hvordan forholde seg når avisoverskriftene skriker «SELG»!

Aksjemarkedene verden over har falt kraftig de siste dagene. Oslo Børs hovedindeks stod i 817,93 ved slutten av torsdag 15. august. Dette er 13,5 % under «all-time-high» fra september 2018 og 8,5 % under årets topp fra april. Årsaken til den svake utviklingen skyldes frykt for resesjon, drevet frem av negative konsekvenser av handelskrigen og svak vekst i Europa. Den amerikanske rentekurven har nå invertert. Dette innebærer at korte renter er høyere enn lange renter. Normalt sett er rentekurven stigende og lange renter er høyere enn korte. Hver gang rentekurven har invertert de siste 50 årene har en resesjon kommet innen et par år. Kun én gang har signalet vist seg å være falsk alarm. Det kan være gode forklaringer til hvorfor det er annerledes denne gangen, men mange investorer frykter en resesjon noe som har senket aksjemarkedene.

Behold roen og hold deg til strategien

Så hva bør du gjøre? Dersom du ikke i forkant av korreksjonen ikke har solgt den ned i aksjer er det antakeligvis for sent nå. Det er krevende å gjøre store grep nå som markedene faller. Vi mener det vil være uheldig å selge seg ut av aksjemarkedet på nåværende tidspunkt. Dersom den siste måneds fall i aksjemarkedene har fått deg til å sove dårlig om natten, har du trolig for mye aksjer. Denne perioden vil derfor kunne være en nyttig erfaring for å eventuelt justere risikoprofilen i den strategiske aktivaallokeringen, på et senere tidspunkt

Overse avisoverskrifter

Er det en ting markedsuro skaper, så er det avisoverskrifter. Daglig kommer det uttalelser fra analytikere, investorer og andre som blåses opp i mediene. Papir- og nettaviser gjør dette selvsagt for å tiltrekke seg lesere, men det påvirker også investorer i markedet. I korte perioder er psykologi en viktig drivkraft i markedet. Mange, inkludert Warren Buffet, anbefaler derfor investorer å unngå tabloide aviser. Dette for å kunne holde seg til sin langsiktige strategi, uten å bli påvirket av kortsiktig støy.

Rebalansering ved behov

Fallet i aksjeverdier vil, alt annet like, medføre at andelen aksjer i porteføljene vil falle. Man kunne da tenke seg å kjøpe aksjer for å komme tilbake til opprinnelig aksjevekt. Hovedgrunnen for å gjøre dette er ikke å time markedet, men for å styre risikoen i porteføljene. Og ikke minst ha en forvaltning basert på disiplin og ikke følelser. Foreløpig har ikke fallet vært stort nok til at andelene i de ulike aktivaklassene har beveget seg mye. For å unngå transaksjonskostnader, både direkte og indirekte, ved rebalansering vil det smart å ikke gjøre dette for ofte. Foreløpig har ikke fallet vært stort nok til at vi mener det bør trigge en rebalansering. Men på et tidspunkt vil det komme en god kjøpsmulighet.

Oppsummering

Det er foreløpig usikkert om vi nærmer oss en større resesjon i USA og om aksjemarkedene vil falle videre. Dette kan også være en korreksjon som raskt kommer tilbake. Derfor anbefaler vi at du forholder deg rolig og holder deg til den langsiktige strategien.

Ro reken med andre ord!