Blog

Du er ikke flink nok til å spare! Komanigjen.

Ifølge SSB sparer en norsk husholdning omtrent 45.000 i året. Av dette er 30.000 avdrag på lån. Det vil si at sparing utenom dette er kun 15.000 utenom dette! Det betyr kun 15.000 i året med sparing i form av innskudd i bank, fond og aksjer. Nordmenn er gode til å spare og investere i bolig, men ikke i andre former for sparing.

Viktig å merke seg at sparing utenom avdrag på bolig er svært ujevnt fordelt. Medianverdien er et par tusenlapper i året, mens gjennomsnitt er lang høyrere. Dette betyr at det er noen få rike som sparer mye, mens den vanlige Ola Nordmann er svært dårlig til å spare. Over tid vil rentes rente effekten på de oppsparte midlene skape ytterligere forskjeller mellom rik og fattig. De rike blir rikere og de fattige forblir fattige.

Vi har lagt ved et bilde av en synkende gris. Dette for å illustrere alvoret. Ikke vær en synkende gris.

Synkende gris

 

Av det vi sparer har vi omtrent 1.300 milliarder kroner stående i banken. Det betyr omtrent 530.000 per husholdning. Det er ikke så verst. Men egentlig er dette altfor mye, spesielt med de lave rentene du får på bankinnskudd. Ser vi på samlet forvaltningskapital for norske privatpersoner i aksjefond er den kun 163 milliarder kroner. Det er ikke allverdenes. Noen har riktignok investert i enkeltaksjer i tillegg til for, men for den vanlige nordmann er det fond som er mest aktuelt.

Nordmenn er generelt dårlige til å spare. Både hvor mye vi sparer og hvordan vi sparer.  Her er det bare å ta seg sammen!

 

Oppsummering av spareåret 2019!

2019 er nå bak oss og det endte med en særdeles god utvikling de globale aksjemarkedene. Det amerikanske aksjemarkedet ledet an med europeiske aksjer ikke langt bak. S&P 500 ga en avkastning på 30,7 %, mens Euro Stoxx 600 ga investorer 26,8 %. Her i Norge ble ikke oppgangen like stor. En oppgangen på 16,5 % er likevel godt over et «normalår» på børsen.

Dersom du har fulgt pensjonsguttenes oppfordring om å spare jevnlig i aksjemarkedet har du også fått vært med på denne reisen.

Omalito 2019

Hva er grunnen til at pilene i aksjemarkedet har pekt oppover? Det er ikke inntjeningen til selskapene. Selskapenes inntjeningsvekst viser en flat utvikling. Også estimatene for det nye året har også kommet betydelig ned. Oppgangen i aksjemarkedene kan forklares som en effekt av både en rekyl fra nedturen høsten 2018, men ikke minst bedret sentiment og optimisme. Alt-i-alt har dette medført til at aksjemarkedene har blitt vesentlig dyrere enn før. La oss håpe at inntjeningen til selskapene tar seg opp slik at oppturen fortsetter.

Øke aksjeandelen i din langsiktige sparing?

Det var en gang i tiden universal regel om å plassere 60 % i aksjer og 40 % i obligasjoner ga investorer en optimal miks av høyavkastnings aksjer og mer sikre obligasjoner. Samtidig har samvariasjonen mellom obligasjons- og aksjeavkastningen vært negativ de siste årene. Den risikojusterte avkastningen over tid skulle være optimalisert med en 60/40 allokering. Men som pensjonsguttene har skrevet om tidligere så er det litt annerledes nå. Det lave rentenivået endrer bildet. Med omtrent 25 % av globale statsobligasjoner som gir negativ rente er det mange investorer som tenker nytt nå.

60/40 porteføljen vil gi kunne gi deg beskyttelsen du behøver, men du får en vesentlig lavere inntjening av obligasjonsporteføljen. Ifølge oljefondet har forventet avkastning for obligasjoner falt med 3 prosentpoeng. Det betyr at hvis du forutsetter omtrent samme avkastningsbidrag fra aksjer over tid så vil porteføljens totale avkastning bli lavere fremover.

santa-hat-3825103_1920

Husk på at en høyere aksjeandel vil medføre en høyere forventet avkasting. Siden 1900 har gjennomsnittlig årlig realavkastning på en global aksjeportefølje vært 5,7 prosentpoeng høyere enn avkastningen til sikre korte statsobligasjoner. Én krone investert i aksjer vil gitt 120 ganger høyere avkastning enn statsobligasjoner i denne tidsperioden! Faktisk avkastning vil i perioder kunne avvike fra forventingene, men er du langsiktig vil du sitte gjennom nedturene uten å realisere tap.

Også oljefondet har økt sine aksjebeholdning fra 62,5 % til 70 %. Det burde det du også gjøre. Nordmenn har i dag over tusen milliarder stående i bankinnskudd til lav eller ingen rente. Over tid vil disse pengene falle i verdi på grunn den generelle prisstigningen. Så sett opp en spareavtale i aksjer og få pengene ut av banken. Rentes rente effekten vil over tid være din beste venn!

All time high pensjonsvenner!

Globale aksjemarkeder når stadig nye all-time highs denne høsten. Spesielt er det amerikanske aksjemarkedet brennhett og opp over 25 % hittil i år. Oppgangen er drevet av lave renter, utsikter til at handelskrigen, i hvert fall delvis, går mot slutten og ålreite selskapsresultater. Investorer jubler og ikke minst kan nordmenn glede seg over at oljefondet har passert 10 000 milliarder kroner, eller 10 139 745 126 466 kroner! Det er nesten 2 millioner per nordmann, ikke verst! Siden oppstart i 2006 har omtrent halvparten av markedsverdien er avkastning på fondets investeringer. Fondet har blitt tilført i overkant av 3 300 milliarder kroner fra staten. Resten av markedsverdien er svingninger i kronekursen.

 

finansbilde

Om du har fulgt med på våre anbefalinger på bloggen har også du tjent penger i aksjemarkedet i år. For fremtidig sparing håper pensjonsguttene at oljefondets resultater kan være til inspirasjon. Med en avkastning på 7 % årlig, som ikke er helt urealistisk i aksjemarkedet, vil du doble pengene dine på 10 år! Ja, du må regne med svingninger underveis, slik oljefondet har. Men med jevn sparing over tid vil du etter all sannsynlighet sitte igjen med mer penger enn om du har latt de bli værende på bankkonto…

Vårt råd endrer seg aldri!

AndymcandesenMediene kjemper om din oppmerksomhet. Skal du få oppmerksomhet må budskapet være tydelig og gjerne på ytterpunktene. Det siste året har Oslo Børs gitt 0 i avkastning (se nedenfor). Betyr dette at du skal slutte å investere i aksjer? Neppe. Avisoverskriftene er preget av «eksperter» som mener at aksjemarkedene skal falle kraftig. Men hvem vet? Kun de aller skarpeste hodene i finansbransjen har rett i sine antagelser i litt over halvparten av tilfellene. Det lønner seg derfor å ikke ta for mange ulike beslutning og heller ikke forsøke å være for smart.

Oslo børs

 

Så hva bør du som en enkel investor og småsparer gjøre? Jo, du skal gjøre det pensjonsguttene messer om til stadighet, men som ikke kan bli sagt ofte nok. Dessverre skaper det ikke kioskveltere, men det er det eneste riktige. Du vinner dersom du holder deg til din langsiktige plan. Du vil tape dersom du lar grådighet eller frykt endre din plan. Å erkjenne at du som investor har feil og mangler er mye viktigere enn å analysere fordeler og ulemper med individuelle ulike investeringsmuligheter. Hvorfor skulle du som en enkel investor sitte på informasjon eller kunnskap som ingen andre profesjonelle investorer har? Ja, du kan ha flaks og gjøre en knallgod investering. Men ikke la deg lure. Du kan være helt sikker på at det er tusenvis av andre investorer som enten har større innsikt eller har andre fordeler enn deg. Dessverre … Diversifisering og enkelhet er nøkkelen til suksess.

Derfor elsker pensjonsguttene langsiktig sparing i globale indeksfond. Det er enkelt og greit, gir deg god spredning på selskaper over hele verdien innenfor et bredt spekter av bransjer og du får det nesten gratis. Dette bør være kjernen av din langsiktige investeringsportefølje og det er her spareavtalene dine skal være.

Du er selvfølgelig velkommen til å spe på med spennende aksjefond eller enkeltaksjer som en del av porteføljen. Du kan også få lov til å «time» markedet ved å ta litt aksjerisiko av bordet hvis du tror at markedet skal krakke. Men dette må gjøres av dine «Fuck You Penger» (mer om det senere), ikke med kjernebeholdningen av din investeringsportefølje. Å tro at du skal slå det brede markedet over tid, uten en god porsjon flaks, det er dessverre ikke særlig realistisk.

“Time in the market, beats timing the market”. Ikke la deg friste til å bli for smart.

Har du ikke startet sparingen din? Da kan du åpne konto hos Nordnet. Da drypper det litt på bloggerne også. Betalt linking der altså. Slapp helt av, inntjeningen forsvarer ikke at vi sier opp våre ordinære jobber helt enda.