Rentes rente

Effekten av rentes rente er den viktigste grunnen til å starte sparing tidlig. Frukten man høster over mange år på rente på innskutt beløp og avkastning kan skille mellom en pensjonisttilværelse basert på Wasa knekkebrød eller Strawberry daquiries.

Sparing består av innskudd og rente. Dette medfører at man selvsagt får rente på de opprinnelige innskudd, men også på selve renten. Derav uttrykket rentes rente. Dette medfører over tid at sparepengene dine øker raskere og raskere etterhvert som det samlede beløpet stiger. Små beløp kan vokse seg store over tid

For å illustrere dette, møt kameratene Thomas og Jørgen.

Thomas startet tidlig med å spare. Han begynte allerede når han gikk på Handelshøyskolen i en alder av 20. Han sparte 1000 kr månedlig i aksjefond. Når han blir 50 ønsket han heller å bruke pengene på hytte på fjellet og feriehus i Spania. Innskuddet utgjorde totalt 360.000.

For å illustrere rentes effekten for Thomas sin sparing kan vi se nærmere på det første innskuddet han gjorde i  Vi legger oss i eksempelet på 7 %, som er litt under forventet historisk avkastning for et fond i verdensmarkedet. Verdt å merke seg at avkastningen vil svinge mer når man kjøper fond. Noen år vil være gode, andre dårlige. Historisk er snittavkastningen likevel god.

 

Innskudd #1. 1. januar: 1000 kr

 

Pengene står urørt fra 1. januar til 31. desember. Da har summen, forutsatt avkastning på 7 % steget til 1.070 kr, dvs. 70 kroners avkastning.

Påfølgende år kan man forvente avkastning på de opprinnelige 1000 kr i tillegg til de 70 man har fått i avkastning. Da har saldoen økt til 1.144,9, dvs. 74,9 kroners avkastning – 4,9 kroner mer enn i første året. Og sånn baller det på seg. Etter 30 år har 1000-lappen blitt til 7612 kr!

Jørgen var aldri ivrig på sparingen i sin ungdom. Han studerte jus og brukte pengene på øl. Men når han ble 35 tok han imidlertid tak og begynte sparingen. Han sparte 3000 i aksjefond månedlig frem til han ble 50 og ville bruke pengene på hytte på fjellet og feriehus i Spania. Totalt innskudd utgjorde 540.000.

Hvem satt igjen med mest når de fylte 50? Man skulle kanskje tro at det var Jørgen siden han tross alt hadde størst innskudd. Men effekten av avkastning, her anslått til 7 % årlig, og rentes rente effekten gjør at Thomas er den som sitter igjen med flest Daquiries og må spandere neste runde! Jørgen sitter igjen med 938 946 kr, mens Thomas sitter igjen med hele 1.176.509.